Hartelijk welkom bij de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland!

 
 
 
 
 
Geachte donateurs en belangstellenden voor het progamma van de SLAS,
 
Op 1 februari 2017 verwelkomen we Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Deze succesvolle auteur van diverse boeken en onderhoudend causeur houdt een lezing over zijn laaste boek:'Als mijn geheugen mij niet bedriegt'.
                                                                               
Net als in o.a. zijn vorige boeken 'De heimweefabriek', 'De dromenwever', 'Vergeetboek' en 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt' behandelt Draaisma verschillende opmerkelijke gebeurtenissen die alle met het geheugen te maken hebben.
In dit nieuwe boek is het overkoepelende thema de betrouwbaarheid van onze herinneringen.
Het boek kreeg als motto en thema een uitspraak van Marten Toonder mee:'iets wat in de jeugd is gebeurd, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd'. Een wonderbaarlijk fenomeen!
Het blijkt een feit dat veel van wat we in vroeger tijd hebben opgemerkt( en wat we daarvan nog weten en voor waar houden) verandert door gebeurtenissen en ervaringen in ons latere leven.
 
Ons verleden wordt dus gekleurd door het heden. Draaisma maakt ons aan de hand van meer en minder bekende voorbeelden duidelijk hoe het proces verloopt.
Hij slaagt erin zijn vertellingen over anderen nauw te verbinden aan wat wij zelf ervaren.
Wat duidelijk wordt in zijn boek is dat we ons moeten afvragen of onze herinneringen na jaren nog wel betrouwbaar zijn. Zelfs dringt zich de mogelijkheid op dat herinneringen uit verschillende momenten uit ons leven elkaar kunnen tegenspreken en....beide ook waar kunnen zijn!
 
Draaisma is een onderhoudend verteller: hij schrijft over wetenschappelijke zaken, maar weet die op een aangename manier over te brengen en te verduidelijken.
Bij elke case, die hij behandelt, betrekt hij de huidige stand van de wetenschap en noemt daarbij positieve en negatieve ontwikkelingen.
 
Wij verwachten een boeiende en interessante avond!
 
 
 
 
Tijd: woensdag 1 februari 2017, 19.45 uur.
Let op! Een andere locatie deze keer, nl. de Brede school "de Drait" Flevo 186-194 in Drachten.
 
 
Kaarten: voor donateurs 8 euro, voor niet-donateurs 12 euro en voor studenten 5 euro
Zie ook: www.slas.nl voor het reserveren van een plaats.