Hartelijk welkom bij de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland!

 

Een nieuw bericht voor de geachte donateurs en belangstellenden voor het programma van de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland

 

 

Voor de volgende avond van de SLAS is de heer Herman Pleij bereid gevonden de spreker te zijn.

Het onderwerp van de lezing wordt: De zucht naar identiteit, vanaf de ME tot nu.
De gewestelijke identiteiten zullen de aandacht krijgen. In het bijzonder de Friese identiteit.

De emeritus hoogleraar historische letterkunde ( gespecialiseerd in de Middeleeuwse literatuur) is bij het grotepubliek bekend als enthousiast spreker, die moeiteloos een referaat kan houden over diverse onderwerpen. Het lijkt uit de losse pols te gaan, maar in een interview in ‘Trouw’ verklaarde hij: ‘ Ik ben geen spontane spreker. Alles is voorbereid. Om te voorkomen dat ik onaangenaam word verrast’.

 

pleij

In 1981 werd hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 2008 ging hij met emeritaat. Zijn publicaties gaan over cultuurhistorische onderwerpen ( in bijvoorbeeld ‘ Dromen over Cocagne “ vertelt hij over de dromen en de zoektocht van de middeleeuwse mens naar het volmaakte leven als reactie op de harde realiteit. Honger deed het verlangen ontstaan naar een plek waar voedsel in ruime mate aanwezig was en waar het moeiteloos te verkrijgen was).

Hij schrijft over de Nederlandse beschaving; vaderlandse mentaliteiten en rituelen; het poldermodel; over het ontstaan en de groei tot wie we zijn; is er een Nederlandse identiteit ? Wat is te zeggen van de burgermoraal?

Startpunt hierbij is wat we hierover weten uit vroeger tijd: in middeleeuwse teksten over gebruiken bij gebeurtenissen en volksfeesten vinden we vaak terug wat nu nog voortleeft in onze maatschappij.

In het boekje ‘ Geluk ! van hemelse gave tot hebbeding ‘, verschenen in 2017 ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis, beschrijft hij het streven naar individueel geluk van middeleeuwen tot nu. Vind je het geluk niet in je werk en de maatschappij, dan toch hopelijk wel in je eigen omgeving, je thuis. Op alle mogelijke manieren jaagt de mens naar persoonlijk geluk en probeert dit zelf of met hulpverleners te verwerven.

We verwachten dat de heer Pleij in zijn voordracht bovendien aandacht zal schenken aan het gegeven van ‘ Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa 2018’ en de invloed die dat heeft op diverse activiteiten in de gemeenschap (de mienskip) van de provincie. Speelt ‘mienskip’ een rol bij de taal en de verbinding tussen leden van een groep ( de Friezen )?

 

We hopen u te ontmoeten op dinsdagavond 13 maart 2018.

 

Plaats ( let op !!!), deze keer in de Brede school ‘ de Drait’, Flevo 194 Drachten.

Tijd: 19.45 uur

 

 

 

 

 

Toegangsprijs: donateurs 8 euro, niet-donateurs 12 euro, studenten 5 euro

Reserveren: www.slas.nl 

 

Ook hebben wij Facebook! U kunt een kijkje nemen op https://www.facebook.com/gerda.slas en

https://www.facebook.com/SLAS-Drachten

en vrienden worden. Zo blijft u op de hoogte!