Hartelijk welkom bij de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland!

 

Een bericht voor de geachte donateurs en belangstellenden voor het programma van de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland

De volgende spreker die op woensdag 1 maart 2017 een lezing voor de SLAS zal verzorgen is de heer Wim Daniëls. Hij is een veelzijdig auteur, vooral bekend als taalkundige. In het algemeen verwacht u van ons dat we een schrijver van romans uitnodigen. Voor een keer ( ? ) hebben we gemeend iemand te vragen die ons bovendien iets kan vertellen over een gebied waar we allen mee te maken hebben: het schrijven van een taal.

                                                                      

Wim Daniëls, 11 oktober 1954 in Aarle – Rixtel, werkte als leraar Nederlands en Duits in het middelbaar onderwijs. Vervolgens als taalwetenschapper aan de Open Universiteit en sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur.

Wim Daniëls staat erom bekend zijn voordracht op een uiterst enthousiaste manier te kunnen presenteren.

Hij schreef een spellinggids en ook een Snelspelwijzer, waarin hij een overzicht geeft van de geschiedenis van de spelling van het Nederlands. Stap voor stap legt hij daarin de regels uit en geeft daarbij talloze voorbeelden. Niet eerder verscheen zo’n begrijpelijk spellingoverzicht.

En hij behandelt woorden . In een artikel in ‘ de Volkskrant ‘ , 31/12/’16, bijvoorbeeld het woord ‘ vet ‘. Welke betekenis heeft dat in vroeger tijd en nu.

Je kunt het zo gek niet bedenken of Daniëls kan er over vertellen en er zijn taalkundige mening over geven ( weet u het verschil tussen hihihi, hahaha en huhuhu ? Hij wel .).

Bekend bij een groter publiek werd Daniëls door zijn vernietigend commentaar bij Pauw en Witteman op het ‘ Koningslied ‘ . Hij analyseerde het lied op humoristische wijze, maar de strekking van zijn commentaar was duidelijk: dit deugde taalkundig niet.

Wat tevens duidelijk werd tijdens die uitzending dat als ‘ neerlandicus Daniëls aanschuift, je gegarandeerd een leuke avond hebt ‘ .

In HP/de Tijd verscheen een artikel over hem . Daarin deelde men mee dat onlangs zijn 100ste boek verscheen !

In de afgelopen 25 jaar bewees hij zich als veelschrijver. Hij schreef allerlei boeken ( jeugdromans, woordenboeken, taalboeken), over een scala aan onderwerpen, zoals jongerentaal, achternamen, sms-teksten, leestekens, dialecten, spelling, dieren, voetbal en spreekwoorden. Daarnaast leverde hij bijdragen aan leergangen Nederlands en gedichten – en verhalenbundels en trad en treedt hij op als cabaretier, acteur, gespreksleider, presentator en dagvoorzitter.

                                                                                                   

Zijn boek ‘ De tambour-maitre ‘ werd verkozen tot boek van het voorjaar 2016. Een recensent van de Wegener-dagbladen schreef : ‘ het boek roept herinneringen op aan geestverwanten als Simon Carmiggelt en Bob den Uyl ‘ . ( 3/3/2016)

Op 20 maart 2017 gaat zijn nieuwste boek verschijnen , in samenwerking met gynaecoloog Dick Schoot. Het heet ‘ De baarmoeder ‘ en biedt op toegankelijke wijze een onthullend kijkje in ieders eerste onderkomen.

Tijd en datum: 19.45 uur op woensdag 1 maart 2017.

Plaats: de Holdert

 
Kaarten: voor donateurs 8 euro, voor niet-donateurs 12 euro en voor studenten 5 euro
Zie ook: www.slas.nl voor het reserveren van een plaats.