De Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (afgekort SLAS) is in 2004 opgericht. In maart 2014 vierde de SLAS haar tienjarig bestaan. Het thema was: "De SLAS als literaire reisleider ". Carolijn Visser vertelde over haar reizen en boek "Argentijnse Avonden". De muziek werd verzorgd door het Trio Planting.

Vijf á zes keer per jaar nodigt de SLAS voor haar donateurs en belangstellend publiek actuele schrijvers uit voor interessante en interactieve lezingen en interviews. Bovendien auteurs die zijdelings met de literatuur te maken hebben, maar waarvan hun publicaties een bijzonder licht op de literatuur laten schijnen. Zoals: Michel Krielaars, Joke Hermsen en Douwe Draaisma.
Veel bekende en minder bekende auteurs heeft de SLAS de afgelopen jaren naar Drachten weten te halen.

Om er slechts een paar te noemen : Adriaan van Dis, Geert Mak, Jan Siebelink, Tommy Wieringa, Kees van Kooten, Nelleke Noordervliet, Kader Abdolah, Alex Boogers, Auke Hulst en Herman Pleij.
 

Ook Friese auteurs kwamen naar Drachten : Hylke Speerstra, Arjen Terpstra enTsead Bruinja ( dichter)

Diverse activiteiten zijn tot stand gekomen met behulp van vaste sponsors en donateurs. Gemiddeld één keer per jaar werken we samen met de bibliotheek of de kerken of de nieuwe boekhandel van Van der Velde.

Bestuur :

Gerda van Toorenburg voorzitter
Jeanette van der Pauw PR
Nico de Vries PR
Trudie Meyerman-Bakker PR
Anneke van Dellen-Veenema PR
Maaike Elzinga Websitebeheer
Rikus Siebring penningmeester