De Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (afgekort SLAS) is in 2004 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren van literaire activiteiten in de gemeente Smallingerland en haar omgeving en al hetgeen hiertoe bevorderlijk kan zijn in de meest ruime zin. 

In maart 2014 vierde de SLAS haar tienjarig bestaan met als thema: 'De SLAS als literaire reisleider'. Carolijn Visser vertelde over haar reizen en over haar boek "Argentijnse Avonden". De muziek werd verzorgd door het Trio Planting.

Het vijftienjarig bestaan werd op zondagmiddag 17 nov. 2019 gevierd met een feestelijke bijeenkomst in 'De Lawei' met als speciale gast Wim Daniels. Onder het genot van een hapje en een drankje zorgde hij voor een gevarieerd programma vol met anekdotes en vertellingen uit zijn rijke oeuvre.

Vijf tot zes keer per jaar nodigt de SLAS voor haar donateurs en belangstellenden schrijvers uit voor interessante en interactieve lezingen en interviews. Daarnaast ontvangen we auteurs die zijdelings met de literatuur te maken hebben, maar waarvan de publicaties een bijzonder licht op de literatuur laten schijnen.

Diverse activiteiten komen tot stand met hulp van donateurs. Voorts hebben we een samenwerkingsverband met de bibliotheek en boekhandel Van de Velde, waarmee we verschillend keren per jaar in gezamenlijkheid een literaire avond verzorgen. 

Bestuur 

Nico de Vries voorzitter
Anneke van Dellen-Veenema secretaris
Rikus Siebring penningmeester
Jeannette van der Pauw bestuurslid
Nynke Scheffer bestuurslid
Jacob v.d. Weij bestuurslid / vice vz.

 

lustrum kaart voorzijde 3


 

In 2020 werd afscheid genomen van Gerda van Toorenburg voorzitter SLAS en van bestuurslid Trudie Meijerman.

  • Binnen het bestuur zullen we het moeten doen zonder onze ervaren en belezen voorzitter mevrouw Gerda van Toorenburg. Wij zullen haar jarenlange literaire inzet node missen, maar door haar verhuizing naar Hilversum heeft ze afscheid van de SLAS moeten nemen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en daar is binnen het bestuur de nodige aandacht aan geschonken. 

 

  • Na zich heel veel jaren als bestuurslid voor de SLAS te hebben ingezet hebben we afscheid van mevrouw Trudie Meijerman genomen. Al meer dan 15 jaar kon de SLAS op haar kundige inbreng , kennis en ondersteuning rekenen en zijn we haar daarvoor veel dank verschuldigd. Natuurlijk hebben we daar binnen het bestuur de nodige aandacht aan geschonken.